Styreoppdrag

​Et styre skal være en viktig ressurs i selskapet. God kontroll med selskapets økonomi og å stake ut en solid strategi er avgjørende for bedriftens suksess.

Min rolle i styret kan være å tilføre økonomiforståelse, strategitenkning, være sparringspartner for daglig leder, sikre god eierstyring.

  • Aktivt styrearbeid

  • Forretningsutvikling

  • Lederstruktur, salg, produktprofilering, økonomistyring

  • Rådgivning angående eierskap

  • Aksjonæravtaler

Vellykkede prosjekter  •  Erfaring  •  Kontaktnett  •  Forretningsutvikling

Kontakt oss

Florina as, Ekeberggata 22, 3208 Sandefjord, Norge

Tel.: +47 900 63 300

© 2020 Florina as, NO 983716253 MVA