top of page

Prosjektledelse

Hvorfor bruke oss? Det er ofte vanskelig for dine medarbeidere å finne nok tid og fokus til gjennomføring av prosjekter. Dessuten har vi bred erfaring og spisskompetanse på mange områder. Du får godt gjennomførte prosjekter sammen med kompetanseoverføring til din bedrift.

Er ditt prosjekt stort eller lite? Trenger du råd hvordan du skal gripe an prosjektet? Hvordan prosjektet skal forankres hos beslutningstakere? Vi kommer gjerne innom for en uforpliktende samtale om dine behov. 

  • Effektiv prosjektstyring​

  • Anskaffelser, leveranser, utviklingsprosjekter

  • Innføring og implementering av ERP systemer (forretningsstyring)

  • Innføring og implementering av CRM systemer (kunderelasjoner / salgsstøtte)

  • Strategiprosesser

  • Omstillinger og endringsledelse

Vellykkede prosjekter  •  Erfaring  •  Kontaktnett  •  Forretningsutvikling

bottom of page