top of page

Anskaffelser

Skal du anskaffe et større datasystem eller ERP-løsning? Vi kan hjelpe deg med å finne rett system, hjelpe til med å anskaffe det for rett pris og se til at leverandøren leverer det de skal.

Trenger du å utarbeide en kravspesifikasjon? Vi har metoder for å gjøre det på en enkel og effektiv måte.

 

Har du anskaffet en løsning som ikke fungerer som forutsatt? Vi kan hjelpe deg å få leverandøren til å levere det de skal.

  • Behovsanalyse og kravspesifisering

  • Utarbeidelse av tilbudsgrunnlag

  • Gjennomføring av anskaffelsesprosedyrer

  • Evaluering av tilbud

  • Utforming av kontraktsdokumenter (inkl SLA)

Vellykkede prosjekter  •  Erfaring  •  Kontaktnett  •  Forretningsutvikling

bottom of page